Odpověď pana ředitele z Technického muzea v Brně otiskujeme  (viz níže) v plném znění.  Nehodláme a ani nebudeme ji nějak podrobně komentovat. Kdo chce, zná naše dojmy i pocity a dočte až do konce, nechť si udělá obrázek sám. Dovolujeme si snad jen doporučit tuto část. Citujeme

Pokud jde o přímé poděkování Vaší firmě na vernisáži, garantka jmenovitě poděkovala z více než stovky spolupracovníků a partnerů těm, s nimiž byla spolupráce rozsahem největší. Její rozhodnutí bylo výrazem osobního poděkování těm, se kterými autorský tým spojila příprava výstavy nevšedně rozsáhlým způsobem. Bohužel Vaše firma mezi nimi nebyla.  

Dobrá, jak už jsem jednou napsala, budeme se prostě příště více snažit. Pošleme více odlitků, fotografií i mnohem více textů, či videí. Co dodat? Snad jen, že:”Promiňte, že jsme na Vás při děkovačce zapomněli, protože Vás bylo opravdu hodně“, by bylo lepší a pochopitelnější. Ale to je zbytečné. V Brně to prostě vidí jinak, nemá to tedy cenu. Takže dál raději již bez komentáře.

Jediné, proti čemu se ale musíme opravdu důrazně ohradit, je tento odstavec vysvětlující proč k užší prezentaci nebyla v segmentu smaltované litiny vybrána naše firma, ale jiná společnost jmenovitě firma Beskyd z Frýdlantu. Citujeme:

K výstavě byl připraven dvacetiminutový doprovodný film a 10 videoprezentací pro dotykové monitory s rozšířenými informacemi, včetně výroby typických smaltovaných produktů – cedule a litinového nádobí. Prvotní záměr požádat Vás o poskytnutí videa z Vašich webových stránek byl zamítnut vzhledem k tomu, že Vaše video vůbec nezachycuje smaltování, ale pouze první krok, tedy výrobu odlitku. (Poznámka Smalt: To není pravda, viz www.ceskysmalt.cz . Na našem videu je zachycen například i ruční nástřik smaltem i další etapy ve smaltovně. Svědčí to jen o tom, že si zřejmě naše video v Brně ani nepustili do konce. Ale to jen tak opravdu naokraj) Naše vlastní videodokumentace proběhla ve firmách nacházejících se blíže Brnu. V případě smaltované cedule to byla firma z Tupes, která je největším výrobcem smaltovaných cedulí u nás, v případě litinového nádobí firma Beskyd z Frýdlantu na severní Moravě, kde se smaltované litinové nádobí vyrábí už od 19. století (tento fakt doporučujeme Vaší pozornosti, vzhledem k nepravdivým údajům, které na Vašem webu o smaltování litiny uvádíte) 

Odpověď:

Nevíme jaké nepravdivé údaje má pan ředitel na mysli. Ten, že jsme jedinou firmou v ČR, která vyrábí nádobí z posmaltované šedé litiny? Skoro to vypadalo, jako bychom opomenuli mnohem výraznějšího současného českého výrobce smaltované litiny – severomoravskou firmu Beskyd. To nám opravdu zamrazilo

Tak jsme si našli kontakt a zkusili jsme tam zavolat. A zde je záznam našeho rozhovoru, resp. jeho relevantní části:

Naše otázka: Dobrý den, máme nějaké starší litinové formy, posmaltujete nám je?

Zástupce firmy Beskyd: Kdepak, to neděláme.

Jste přece Beskyd známý český výrobce smaltovaného litinového nádobí?

Ale paní, to bývávalo, kdysi strašně moc dávno…”

 

Takže :

Vážený pane řediteli,

Opravdu nevíme jaké  –  v souvislosti s firmou Beskyd  – námi uváděné nepravdivé údaje, které bychom si našem webu měli opravit,  máte na mysli? Netvrdíme a nikdy jsme netvrdili, že jsme jediní v celé české historii, kdo vyráběl smaltovanou litinu. Jen říkáme, že jsme  firma, která nejen zakázkovou výrobu vlastního nádobí, ale i smaltování jako službu nabízí v současné době v ČR jako jediná. A to v úrovni celého výrobního procesu, t.j. od mletí smaltů ve vlastní mlýnici až po výpal  ve vlastních pecích. A  to je pravda, za kterou si stojíme. A že jste si k užší spolupráci (včetně natočení videodokumentace) nakonec místo nás vybrali společnost, která má sice v kronikách vepsanou tradici, ale  samotná výroba smaltovaného nádobí tu neprobíhá odhadem již asi tak 20 let? To sice vůbec nechápeme, ale s plnou vážností respektujeme. Jak jste napsal, cituji “Naše vlastní videodokumentace proběhla ve firmách nacházejících se blíže Brnu.” Co dodat. Šetřit se musí.

S úctou

PhDr. Eva Dosedělová

Smalt s.r.o.

A zde přetiskujeme odpověď Technického muzea Brno zde dne 3.11.2017 v plném znění:

 

Vážená paní obchodní ředitelko,

 

touto cestou si dovolujeme reagovat na Váš otevřený dopis, ve kterém negativně hodnotíte výstavu Umění emailu/Technika smaltu, spolupráci s Technickým muzeem v Brně a vernisáž této výstavy. Ačkoliv je Váš dopis stylizován s jistou dávkou ironie a nadsázky, k našemu vysvětlení přistupujeme se vší vážností. Výstavní projekt byl plně hrazen z rozpočtu muzea a TMB je instituce přímo zřizovaná ministerstvem kultury, je naší povinností vysvětlit, jakými standardy a pravidly se při naší práci řídíme.

Nejdříve Vám ještě jednou tímto děkujeme za spolupráci – poskytnutí zápůjček pěti exponátů, fotografií ze současné výroby ve Vaší firmě a poskytnutí Vámi zpracovaných textů o firmě. Materiály o firmách nejsou na muzejních výstavách používány jako běžné prop Praha 6, Makovského 1349/2a, OC Řepy, (Zlatnictví Suzana)agační firemní tiskoviny a omlouvám se za to, že Vám tato skutečnost nebyla z našeho jednání o spolupráci na výstavě dostatečně jasná. Žádný
z ostatních partnerů však výstavu mylně nepochopil jako reklamní prostor poskytnutý současným producentům a výrobcům a žádnému nebylo poskytnuto zvýhodnění, všichni výrobci jsou prezentováni shodným způsobem.

Autorství a koncept výstavy je plně v kompetenci muzea a použité texty byly odborně posouzeny specialisty, v případě technického smaltu jednou z největších kapacit tohoto oboru v ČR – prof. Podjuklovou. Ani ona bohužel nezachytila naše pochybení, vycházející z Vámi zveřejněných informací, že firma disponuje vlastní laboratoří. Všeobecně známý fakt, že v Komárově před působením Vaší firmy existovala výzkumná laboratoř, jsme spojili s informací, že pracujete na vývoji smaltu pro litinu. Za tuto nepřesnost se tedy omlouváme
a děkujeme za upozornění, že laboratoř již byla zcela zlikvidována, na panelu bude tato informace uvedena na pravou míru a čtyři zavádějící slova přeškrtnuta. Pokud jde o podle Vás lživou druhou větu, dovolujeme si upozornit, že jde rovněž o pravdivou informaci čerpanou z webu Vaší firmy, tedy že sídlí v Komárově
u Hořovic.

Pokud jde o přímé poděkování Vaší firmě na vernisáži, garantka jmenovitě poděkovala z více než stovky spolupracovníků a partnerů těm, s nimiž byla spolupráce rozsahem největší. Její rozhodnutí bylo výrazem osobního poděkování těm, se kterými autorský tým spojila příprava výstavy nevšedně rozsáhlým způsobem. Bohužel Vaše firma mezi nimi nebyla. Samozřejmě však je Vaše firma jak logem, tak plným názvem
v komplexním výčtu všech spolupracovníků a partnerů na panelu ve výstavě a v katalogu a tímto způsobem tedy naše spolupráce opomenuta nebyla.

Rovněž se Vám ještě jednou omlouváme za omylem zveřejněné staré logo Vaší firmy na pozvánce na vernisáž. Na základě Vašeho upozornění byla, jak víte, ihned sjednána náprava a na všech ostatních tiskovinách, včetně katalogu, plakátů atd. je již použito logo správné. Loga všech spolupracovníků

a sponzorů výstavy jsou uváděna v dolní liště ve stejné velikosti, bez ohledu na rozsah poskytnuté pomoci nebo finanční podpory.

Subjektivní dojem, že na výstavě je technickému smaltu věnován menší prostor, zřejmě vychází z Vaší krátké návštěvy výstavy. Na výstavě je popsán princip technického smaltování a objevu smaltování slitin železa, historický vývoj smaltárenství od první poloviny 19. století s důrazem na tradici Brněnska a Frýdlantu nad Ostravicí (vzhledem k jejich nezastupitelné roli průkopníků tohoto segmentu průmyslu). Současná výroba není opomenuta, přestože ne všichni oslovení byli ochotni zdarma spolupracovat, přičemž je nutné zdůraznit, že jsme veřejná muzejní instituce a jde o výstavu, nikoliv o veletrh nebo placenou formu prezentace. Konkurenční vztah výrobců nebyl předmětem našeho zájmu a žádnému ze spolupracovníků jsme neslíbili nadstandardní prezentaci na výstavě. Naopak jsme byli potěšeni ochotou některých současných výrobců
a jejich pochopením pro muzejní způsob práce. Ukázalo se, že jejich spolupráce s námi nebyla motivována potřebou reklamy pro jejich firmu a výrobky, ale stejně jako nám
i jim jde o zviditelnění smaltárenství a jeho tradice u nás. K výstavě byl připraven dvacetiminutový doprovodný film a 10 videoprezentací pro dotykové monitory s rozšířenými informacemi, včetně výroby typických smaltovaných produktů – cedule a litinového nádobí. Prvotní záměr požádat Vás o poskytnutí videa z Vašich webových stránek byl zamítnut vzhledem k tomu, že Vaše video vůbec nezachycuje smaltování, ale pouze první krok, tedy výrobu odlitku. Naše vlastní videodokumentace proběhla ve firmách nacházejících se blíže Brnu. V případě smaltované cedule to byla firma z Tupes, která je největším výrobcem smaltovaných cedulí u nás, v případě litinového nádobí firma Beskyd z Frýdlantu na severní Moravě, kde se smaltované litinové nádobí vyrábí už od 19. století (tento fakt doporučujeme Vaší pozornosti, vzhledem k nepravdivým údajům, které na Vašem webu o smaltování litiny uvádíte). Navíc zde probíhají sympozia současného uměleckého smaltu, která takto mohla být zdokumentována současně. Záznamy jsou vlastnictvím muzea, nikoliv firem, ve kterých byly pořízeny, ani jsme firmám tyto záznamy zdarma neposkytli, nemohou jim tak druhotně sloužit například pro vlastní reklamu.

 

Jak se ukazuje, povědomí o smaltárenském průmyslu a jeho historii je u nás opravdu nízké, a to i mezi současnými výrobci, proto jsme rádi, že naše výstava a připravovaná konference mohou být vhodným zdrojem informací.  Pevně věříme, že i pro Vás – stejně jako pro ostatní návštěvníky – bude výstava atraktivním vhledem do historie a variability smaltu a emailu a přinese Vám řadu nových poznatků. Rádi Vám umožníme detailní prohlídku výstavy s výkladem a srdečně Vás zveme do našeho muzea také na květnové odborné setkání specialistů na různé oblasti spjaté s výrobou a zpracováním smaltu a emailu.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Ivo Štěpánek

ředitel Technického muzea v Brně

 

Mgr. Pavla Stöhrová

garant výstavního projektu

 

 

Otevřený dopis:

K rukám ředitele Technického muzea v Brně

 

Nedalo mi, abych se s Vámi nepodělila o pár čerstvých dojmů z vernisáže výstavy Umění emailu a technického smaltu, která byla nedávno zahájena ve Vašem Technickém muzeu v Brně, a která potrvá až do 3.6. 2018.

Dovolte, abychom se Vám nejdříve představili.  Jmenujeme se Smalt a i s paní uklízečkou je nás ve firmě celkem sedm. Proto jsme asi tak před rokem byli nejdříve nesmírně mile překvapení a po té i hrdí na to, že jste si nás sami našli, posléze oslovili a přizvali k účasti právě na této ojedinělé výstavě. Vaše pracovnice nám tehdy přislíbily pro nás bezesporu profesně velice zajímavou prestižní prezentaci, dokonce samy navrhly, že přijedou k nám do smaltovny ještě natočit film z naší výroby ručně stříkaných replik litinového nádobí (vesměs z přelomu století), který se na výstavě bude promítat.  Jsme totiž jediná smaltovna v České republice, kde bylo před cca 12 lety obnoveno tehdy téměř zapomenuté řemeslo smaltování litiny.

A tak jsme byli doslova nadšení a na tuto výstavu, kterou jsme považovali tak trochu i za jistou formu ocenění a zviditelnění naší dlouholeté práce, jsme proto ochotně poskytli postupně řadu textů, fotografií i několik málo artefaktů, šlo konkrétně o jednu smaltovanou ceduli a sadu odlitků – dobových pečicích forem z šedé litiny  – dokládající  alespoň základní etapy procesu obnovování smaltu na litém železe.  Z toho, že k nám žádný film nakonec nikdo natočit nepřijel, jsme možná zkraje byli trochu smutní, ale zas tak těžkou hlavu jsme si z toho nedělali. Ano, z moravské metropole k nám je to hodně daleko,  přesněji řečeno bezmála cca 350 km tam a bezmála 350 km zpět.  Takže chápali jsme, že bylo asi mnohem jednodušší a hlavně ekonomičtější nafilmovat a zvěčnit někoho, kdo sídlí  k Brnu podstatně blíž. A že se z toho pak vyklubala čirou náhodou zrovna naše konkurence? No posuďte sami, kdo tohle mohl vědět a hlavně, koho tohle zajímá. No návštěvníky výstavy tedy rozhodně vůbec ne, že? Co myslíte pane řediteli?

Přesto, že nás čekala tato dlouhá a namáhavá cesta, na slavnostní vernisáž do Brna jsme se velice těšili. Náladu jsme si nenechali zkazit ani tím, že jsme se ponejprv mezi pozvanými partnery a sponzory výstavy na pozvánce vůbec nenašli.  Posléze jsme zjistili i proč. Protože na ní bylo použito naše staré, již řadu let nepoužívané a nepříliš zdařilé, logo. Při tomto zjištění nám poněkud ztěžkl žaludek a okamžitě jsme začali zpytovat svoje svědomí. Ano, omylem jsme Vám ho zaslali, to je pravda. Ale obratem, snad během několika vteřin, jsme přece na tento omyl upozornili, a okamžitě poslali logo správné. Připojili jsme tehdy navíc důrazné upozornění, že to staré v žádném případě nesmí být použito. No, takže, nakonec, tedy použito, jaksi, bylo.  No, stalo se, chybička se prostě občas vloudí. A nikdo, tedy kromě nás, si toho stejně nevšiml.  Tak proč to rozmazávat, že pane řediteli?

Hlavně, že jsme se konečně po bezmála čtyřech hodinách drncání na našich slavných dálnicích konečně ocitli Technickém muzeu v Brně v sále plném lidí a mohli si ty slavnostní chvíle pořádně vychutnat. Zněla komorní hudba a u mikrofonu se střídaly pracovnice muzea a téměř hodinu nepřetržitě děkovaly všem přítomným i nepřítomným, kteří přiložili ruku k tomuto výstavnímu dílu.  Někomu byla věnována celá rozsáhlá souvětí, někdo „vyfasoval“ holé věty, jiný zkráceně jen slova. A na někoho se třeba jen s milým slůvkem”Díky” ukázalo. Dychtivě, jak malá děcka na kousek čokolády,  jsme čekali  i na tu naši vteřinku slávy až se ozve: „A děkujeme také firmě Smalt z Oseku.” A představovali jsme si, jak na to jen tak velkoryse pokývneme hlavou, a se skromným úsměvem naznačíme,  že to  jako nemuselo být, že jsme přece pomohli rádi. No přátelé, nalijme si zcela čistého vína, nebudeme si nic nalhávat, nemuseli jsme  nijak kývat hlavou ani cokoliv naznačovat , ať už skromně či neskromně.  Protože jediné, co se ozvalo, byl již potřetí ten potvora žaludek. Seděli jsme tam se stále smíšenějšímu pocity, téměř nikoho jsme neznali a téměř nikdo neznal nás, nikoho jsme vůbec nezajímali a lidé, kteří by třeba profesně pro změnu zajímali nás, a že jich tam bylo takových pár,  jsme jednoduše nepoznali (pořadatele totiž nepadla zcela standardní maličkost, vybavit přítomné jmenovkami) a začínali si připadat stále více a více nepatřičně, ba až trapně. Už slyšíme kritiky. No bože, ješitové ješitný, to se toho stalo, tak vám nepoděkovali. No a co?  Svět se snad nezboří, ne? No jasně, že nezboří. Ale stejně nám pane řediteli stále vrtá hlavou, co, kdy a kde se vlastně pokazilo? Asi jsme měli napsat více textů, pořídit ještě více fotografií, zapůjčit Vám více výrobků…Prostě jsme měli asi být tak nějak celkově aktivnější viďte? Ostatně i ten film jsme si o sobě také mohli sami natočit, ne?  Naše poslední poněkud hořké minuty slavnostního zahájení vernisáže uplynuly, pracovnice muzea se ještě vzájemně obdarovaly květinami, opusinkovaly a šlo se konečně společně na výstavu.

Tady se  za naše chování musím ovšem omluvit. Místo bychom se kochali tou krásou vůkol, počínali jsme si, přiznávám se, poněkud přízemně. Ale byli jsme prostě na tu naši prezentaci tolik moc zvědaví, že jsme výstavou napoprvé prošli tak rychle, že jsme ji vůbec nenašli.

Tak jsme zpomalili a začali důkladně výstavní prostor pročesávat metr za metrem, zkoumat každý panýlek, každou vitrínku.  Až jsme ji konečně našli. Tu naši skromnou nástěnku rozměru, bratru asi tak 60 na 80 cm, kde jsme se  (dlužno dodat, že zcela spravedlivě pěkně půl na půl) tísnili spolu s naší konkurencí.  Té ovšem bylo hej, neboť , jak jsme záhy zjistili, tu  měla na rozdíl od nás na ten svůj film.  Při vzpomínce na to, jak jsme kdysi dávno prosili pořadatele,  aby naše prezentace na výstavě pokud možno nebyly moc blízko sebe, žaludek opět lehce nadskočil. Ovšem, pravdou je, že tehdy jsme neměli sebemenší, ba ani vzdálené tušení o tom, jak neskutečně moc blízké si takové dvě prezentace na výstavě mohou být. Bližší by již mohlo být jenom jejich  absolutní vzájemné prolnutí, ba totální splynutí v jeden celek a to na obrazové i textové úrovni.

No nic, naděje umírá poslední, my máme alespoň produkt, ozval se zbytek našeho hrdého nitra. Originální, krásný, který nikdo nemá, a který jsme chtěli právě prostřednictvím této výstavy zviditelnit.  A dali jsme se do studia toho našeho přiděleného odstavečku, o kterém jsme se  naivně domnívali, že byl seškrtán z  původního textu, který jsme si tak pečlivě pro tuto zvláštní příležitost připravili. Již při čtení druhé věty, se ale vše propadlo do tmy tmoucí a žaludek se v posledním tažení vypjal do závěrečné, byť poněkud zlověstné, čtverylky.

Nevíme, kde pracovníci Technického muzea vzali ten text, který použili, ale od nás tedy rozhodně ne. Zřejmě šlo o nějakou hodně starou, ba fousatou firemní charakteristiku, kterou si sami iniciativně našli někde v hlubinách internetu. Bohužel ale neměli ani tolik profesionality, aby ji s námi zkonzultovali.  Jinak by totiž zjistili, že mnohé z toho již není dávno pravda. Co dodat? Na závěrečné slavnostní občerstvení jsme už raději ani nečekali. Ostatně co bychom tam s tím rozbouřeným zažíváním dělali, že? Spravila to rychlá káva a bageta u benzínky

A tak jsme se zase bezmála čtyři hodiny drncali po těch našich slavných dálnicích domů a cestou jsme usilovně přemýšleli, proč že jsme vlastně do toho Brna jeli? A víte, že jsme na to vlastně nepřišli? Ale to je naše věc a my vlastně nevíme, proč Vás s tím pane řediteli otravujeme.

Vážení přátelé, tohle všechno ovšem zhola nic nemění na tom, že byste se na tuhle brněnskou výstavu měli jít podívat. Tolik smaltu pohromadě, to tady ještě nebylo. Opravdu. Je zde k vidění celá řada smaltovaných artefaktů, zejména z takových oborů jako je šperkařství, či výroba smaltovaných cedulí.  Překrásné smaltované věcičky sem zapůjčilo třeba Muzeum smaltu z Netvořic i další známé muzejní sbírky, firmy i sběratelé. Vezměte klidně i děti, bude se jim to líbit. Holky si prohlídnou kouzelné smaltované nádobíčko pro panenky a kluci cestou na výstavu omrknou letadla.

Vzkaz našim příznivcům: Jen tak mezi námi, pokud vás opravdu zajímá smaltování litiny, tak sem snad ani nechoďte. O této technologii se totiž tady, bohužel, nedozvíte vůbec nic. A mimochodem. To, co se tam píše o nás, pokud to na té výstavě vůbec najdete,  neberte vážně. Hned v druhé větě je lež jako věž! Pokud tuto lež odhalíte, vysvětlíte v čem spočívá a zašlete ji pod heslem „Lež jako věž“ k nám na smalt@smalt.eu , pošleme Vám za odměnu pěkný dárek z posmaltované šedé litiny!

 

A závěrem vzkaz panu řediteli: Žádáme, aby tento nepravdivý text byl z výstavy neprodleně odstraněn.  Zejména na akci, kde bývá  bezesporu  přítomná i odborná veřejnost, nás uvádění  neaktuálních a tudíž zjevně nepravdivých údajů v naší prezentaci poškozuje.

 

S úctou

 

PhDr. Eva Dosedělová
SMALT spol. s r.o.
Osek 108
267 62 Komárov

Tel. 1: +420 602 128 736
Tel. 2: +420 725 948 645

smalt@smalt.eu
www.ceskysmalt.cz
https://www.facebook.com/ceskysmalt