O nás

Jsme jediní na trhu, kdo smaltuje litinu

Zabýváme se výrobou tradičního smaltovaného litinového nádobí, forem na pečení, smaltovaných cedulí a renovací starších litinových výrobků.

Historie firmy

Původně byla firma československým státním Vývojovým a výzkumným ústavem smaltů, který byl ve světě unikátní, a od roku 1991 je soukromou společností. V roce 1994 zahájil Český smalt vlastní výrobu smaltovaného nádobí na bázi litiny a smaltovaných plechových cedulí.

Věnujeme se renovaci starožitných smaltovaných předmětů a výrobků
a technickému smaltování.

Ale nedlíme jen v historii! Moderními komponenty a ovládnutými technologiemi dovádíme k dokonalosti původně objevený smaltovací zdravotně zcela nezávadný proces.

Smalt jako povrchová úprava

Smalt v novodobém pojetí a s použitím moderních technologií je považován za povrchovou úpravu pro III. tisíciletí pro svoji stálost všech vlastností. Smalt různých typů se využívá v nepřeberném množství oborů, od potravinářství, přes medicínu, zemědělství, energetiku, strojírenství po stavebnictví. Smaltem opatřené výrobky mají svoje místo v domácnosti i v armádě.

Výhodami smaltu jsou zejména: variabilita a stálost v barevnosti, dobrá omyvatelnost, odolnost proti koroznímu namáhání a dlouhá životnost.

Historie smaltu na litinovém nádobí

Smalt, kovy i litina jsou známy po tisíciletí. Smalt, jako křemičitá tavenina vlastnostmi mezi sklem a porcelánem, je dokonalá a takřka nezničitelná povrchová úprava litiny a kovu. Smalt dříve obsahoval jedovaté příměsi a nebylo možné jím smaltovat např. kuchyňské nádobí.

Proces, jímž lze zcela zdravotně nezávadně smaltovat litinové předměty, objevil ve 30. letech  19. století chemik a magistr farmacie Eduard Bartelmus, zaměstnanec blanenských strojíren v Blansku u Brna. Od roku 1832 získal privilegium vyrábět litinové smaltované nádobí a zahájil svou zajímavou podnikatelskou kariéru.

ZAUJALI JSME VÁS?

KRÁSA Z OHNĚ ZROZENÁ